Fischer Psychotherapie Rotterdam

Kosten & vergoeding psychotherapeutische behandeling

Psychotherapeutische en psychologische hulp worden volledig vergoed vanuit het basispakket door de zorgverzekeraars waarmee ik een contract heb afgesloten. Er is geen eigen bijdrage, wel kan het eigen risico door de zorgverzekeraar in rekening gebracht worden. Met de zorgverzekeraars in onderstaande tabel is een contract afgesloten. Voorwaarde voor de vergoeding door de zorgverzekeraar is wel dat je beschikt over een geldige verwijsbrief van de huisarts en dat de behandeling valt onder de verzekerde zorg. Uitgesloten van verzekerde zorg zijn onder meer aanpassingstoornissen, identiteitsproblemen, studieproblemen, levensfaseproblemen en relatieproblemen. Een compleet overzicht vind je hier.

Wanneer tijdens de intake blijkt dat je behandeling niet onder de verzekerde zorg valt, zal ik dat met je bespreken. De kosten voor de intake worden wel door de zorgverzekeraar vergoed. Wanneer je ervoor kiest de kosten van de onverzekerde zorg zelf te betalen, ontvang je van mij een rekening die je rechtstreeks aan mij betaalt.

Het tarief voor onverzekerde zorg is 115 euro per 45 minuten. Dit tarief is inclusief tijd voor verslaglegging en overige administratieve werkzaamheden. Soms wordt de onverzekerde zorg (deels) vanuit de aanvullende verzekering vergoed.
Je kan er ook voor kiezen om verzekerde zorg zelf te betalen. In dat geval betaal je 95% van de NZa tarieven. Deze tarieven zijn te vinden via de tarievenzoeker van de NZA.

Indien jouw zorgverzekeraar er niet bij staat, kun je toch bij mij in behandeling komen. Afhankelijk van de polis kan de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Meer informatie hierover vind je hier. Het is verstandig om vooraf ook bij je zorgverzekeraar te informeren naar deze vergoeding.

Omzetplafond

Zorgverzekeraars hebben een omzetplafond ingesteld. Dat betekent dat er een limiet zit op de declaraties die door behandelaars gedaan kunnen worden bij een bepaalde zorgverzekeraar. Indien ik die limiet bij een bepaalde zorgverzekeraar heb bereikt, kan ik cliënten die daar verzekerd zijn helaas dit jaar niet meer in behandeling nemen. Als het omzetplafond voor een zorgverzekeraar bereikt is, zie je dat in onderstaande tabel aangegeven.

Ik wil een afspraak

Verhinderd?

Let op: ben je verhinderd, dan kun je tot uiterlijk 24 uur van tevoren je afspraak verzetten. Bij niet of te laat afzeggen wordt 75 euro in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Niet tevreden?

Hoewel ik mijn uiterste best doe om je op een goede en zorgvuldige manier te behandelen en ik me houd aan de beroepscode voor psychotherapeuten en de geldende wet-  regelgeving, kan het toch gebeuren dat je niet tevreden bent.
In onze beroepsgroep is er goede regelgeving over privacy en klachtenprocedures. Mocht je vragen hebben daarover, of ontevreden zijn over de behandeling, leg het aan mij voor.
Komen wij er samen niet uit, dan vind je meer informatie over hoe te handelen op de website van LVVP.

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hier tref je het Privacystatement van mijn praktijk aan.

Meer over wat je kunt verwachten met betrekking tot de formele gang van zaken en de wederzijdse rechten en plichten die gelden bij psychotherapie kun je lezen in mijn Kwaliteitsstatuut en in de folder van de LVVP.

Ziektekostenverzekeraars & mogelijk omzetplafond bereikt

Hoewel ik geprobeerd heb dit overzicht zo zorgvuldig en volledig mogelijk samen te stellen, kunnen er zaken niet kloppen. Aan dit overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. U dient zelf goed te controleren of de zorg met de polis van uw keuze inderdaad vergoed wordt. Neem bij twijfel contact op met de zorgverzekeraar.

Voor 2021 heb ik contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

VGZ

Univé; SZVK; ZEKUR; Zorgzaam Verzekerd; VGZ; Bewuzt; MVJP; IZZ; IZA; UMC; Promovendum; Besured; National Academic

Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid

CZ (geen basis GGGZ)

CZ; Ohra; Nationale Nederlanden

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis; Pro Life; Interpolis; FBTO; De Friesland; One Underwriting Health; AON

ONVZ

ONVZ

DSW

DSW, Stad Holland; Twente

Aangesloten bij

nixellogo-LVVPnixelnixelAleanzanixel

LVVP-visitatielogo
BIG geregistreerd Gz.psycholoog (59052416925)
BIG geregistreerd Psychotherapeut (79052416916)